KEID

Našim cílem je pomoci našim klientům, aby tohoto dosáhli. Nabízíme více než 60 jazyků a naše překlady jsou vyhotovovány kvalifikovanými překladateli. E-mail: info@keid.net

:: KONTAKT ::
Login

Překlady

Stále více společností potřebuje překlady svých materiálů do různých jazyků, aby mohly vstoupit na místní trhy na celém světě nebo rozšířit již existující činnost na zahraničních trzích. Našim cílem je pomoci našim klientům, aby tohoto dosáhli. Nabízíme více než 60 jazyků a naše překlady jsou vyhotovovány kvalifikovanými překladateli. Navíc poskytujeme možnost využití systému QA (systém zaručení kvality). Striktně dodržujeme důležité zásady při náboru překladatelů, jelikož jsme si plně vědomi toho, že při poskytování kvalitních služeb našim klientům hraje lidský faktor velkou roli.