KEID

Keid.Net má svoji vlastní databázi s více jak 1000 překladateli z celého světa. E-mail: info@keid.net

:: KONTAKT ::
Login

Systém kvality

KEID dodržuje vlastní interní směrnice pro zabezpečení top kvality překladů a klientského servisu. Proces zajišťování té nejvyšší kvality je založen na výběru těch nejhodnějších překladatelů s odpovídající specializací. Následná korektura překladu je zajištěna nezávislým kontrolorem.  

KEID má svoji vlastní databázi s více jak 1000 překladateli z celého světa, pečlivě vybraných a testovaných. Proces výběru překladatelů je řízený ve shodě se striktními pravidly iterní směrnice, především v oblasti výběru a vstupního testování dle specializací. Všichni naši překladatelé pohléhají následně systematické a kontinuální kontrole kvality pro zajištění nejvyšší  možné kvality výstupu pro klienta.

V každé zemi máme zajištěný Vendor Management díky spolupráci s metodiky, kterí zodpovídají za výběr a testování překladatelů v rodném jazyce, což je další krok ke zvýšení kvality kontroly. Naše metodické oddělení připravuje vstupní testy pro překladatele, které odpovídají požadavkům pro jednotlivé obory a jazykové požadavky.