KEID

Přeložené texty jsou korigovány vzhledem k původnímu zdrojovému textu a zaručujeme konzistenci terminologie v celém dokumentu. E-mail: info@keid.net

:: KONTAKT ::
Login

Korektury

Přeložené texty jsou korigovány vzhledem k původnímu zdrojovému textu a zaručujeme konzistenci terminologie v celém dokumentu.Klienti si mohou zvolit způsob kontroly kvality, který nejlépe odpovídá jejich potřebám stejně jako účelu překládaných materiálů. Pokud si svou volbou nejsou jisti, poskytneme jim všechny nezbytné informace, aby jejich volba byla správná a oni tak získali maximum z této dodatečné investice.

  • Korektura/úprava textu
  • Předtisková korektura
  • 3. QA kontrola kvality